Schibsted boilerplate

Use this text when you want to give a general information about Schibsted – for instance in a press release.

English

Independent Journalism – That’s our business

Schibsted Media Group includes some of the strongest media brands in the Nordics, including VG, Aftenposten, E24, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Omni, and Podme.

Every day, nearly seven million people turn to our editorial media to stay informed, engaged, and entertained through text, audio, images, and video. The trust of our users is crucial to us. To maintain this trust, we prioritise truth, verifiability, and transparency.

Our 2,800 employees are based in Oslo, Bergen, Stavanger, Stockholm, Helsinki, Krakow, and Gdansk. We rely on all of them to succeed, through close collaboration across editorial teams, product and technology environments, and subscription and advertising units.

What began as Christian Schibsted’s small printing business in Christiania (now Oslo) in 1839 has grown into one of the leading media companies in the Nordics. For nearly two centuries, our journalism has empowered people, built communities, exposed abuses of power, and strengthened democracies. Our democracies depend on independent journalism. That’s our business.


Norsk

Uavhengig journalistikk – det er vårt oppdrag

Mediekonsernet Schibsted Media har noen av Nordens sterkeste mediemerkevarer i porteføljen, som VG, Aftenposten, E24, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Omni og Podme. 

Hver dag bruker nesten syv millioner mennesker våre redaktørstyrte medier for å bli oppdatert, engasjert og underholdt – gjennom tekst, lyd, bilder og video. Tilliten fra brukerne våre er helt avgjørende for oss. Og for å opprettholde den tilliten, er vi opptatt av sannhet, verifiserbarhet og transparens. 

Våre 2800 ansatte er basert i Oslo, Bergen, Stavanger, Stockholm, Helsinki, Krakow og Gdansk. Og vi er avhengig av dem alle for å lykkes, gjennom tett samarbeid på tvers av redaksjoner, produkt- og teknologimiljøer, og abonnement- og annonseenhetene.

Det som startet som Christian Schibsteds lille boktrykkervirksomhet i daværende Christiania (Oslo) i 1839, er i dag et av Nordens ledende medieselskaper. Vår journalistikk har opplyst folk, bygget fellesskap, avslørt maktmisbruk og styrket demokratier i nesten to århundrer. Demokratiene våre er avhengig av uavhengig journalistikk. Det er vårt oppdrag.


Svenska

Oberoende journalistik – det är vårt uppdrag

Mediekoncernen Schibsted Media har några av Nordens starkaste varumärken i portföljen, som Aftonbladet, Svenska Dagbladet, VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Omni,  E24 och Podme. 

Varje dag använder nästan sju miljoner människor våra redaktörstyrda medier för att bli uppdaterade, engagerade och underhållna – genom text, ljud, bilder och video. Förtroendet från våra användare är helt avgörande för oss. Och för att upprätthålla det förtroendet är vi fokuserade på fakta, verifierbarhet och transparens. 

Våra 2 800 anställda är baserade i Oslo, Bergen, Stavanger, Stockholm, Helsingfors, Kraków och Gdańsk. Och vi är beroende av dem alla för att lyckas, genom nära samarbete över redaktioner, produkt- och teknologimiljöer och prenumerations- och annonsenheter. 

Det som började som Christian Schibsteds lilla boktryckeriverksamhet i dåvarande Christiania (Oslo) 1839, är idag ett av Nordens ledande medieföretag. Vår journalistik har informerat folk, byggt gemenskap, avslöjat maktmissbruk och stärkt demokratier i nästan tvåhundra år. Våra demokratier är beroende av oberoende journalistik. Det är vårt uppdrag.