Published 2020-10-26

Bergens Tidende får Miljøfyrtårnsertifisering

En milepæl for oss i Bergens Tidende, og et godt grunnlag for å fortsette å jobbe systematisk med klima- og miljøtiltak, sier daglig leder og økonomidirektør, Mari-Marthe Aamold.

Fra venstre: Sjefredaktør Frøy Gudbrandsen, merkevareansvarlig Cathrine Vange Grindheim, kontorleder Anita Kvalheim og daglig leder og økonomidirektør i BT og Stavanger Aftenblad, Mari-Marthe Aamold. Foto: Bjørn Erik Larsen

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere at bedrifter gjør en innsats for miljøet og tar samfunnsansvar. For å få sertifikatet, må bedriften oppfylle en rekke krav og tiltak som sikrer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.
Skal kutte antall flyreiser med 20 prosent

I  løpet av høsten har BT satt seg flere konkrete klimamål. Ett av målene handler om å redusere antall flyreiser. I perioden fra 2019 til 2021 skal antallet årlige flyreiser kuttes med 20 prosent.

– Da vi begynte å konkretisere våre klimamål, så vi raskt at vi har et stort potensial for å redusere antallet flyreiser. Vi foretok en grundig kartlegging, og summerte oss frem til at vi hadde foretatt 605 flyturer i 2019. Det betyr at det tilsvarende tallet i 2021 skal være maksimalt 484. I løpet av de siste månedene på hjemmekontor har vi virkelig fått øynene opp for at digitale møter kan fungere godt. Vi vil også slå et slag for å velge tog som fremkomstmiddel der det er mulig, sier kontorleder i BT, Anita Kvalheim.

Klimavennlig mat – både i og utenfor Media City Bergen

I tillegg til Kvalheim, består gruppen som har jobbet frem klima- og miljøtiltakene av sjefredaktør Frøy Gudbrandsen, daglig leder og økonomidirektør, Mari-Marthe Aamold, og merkevareansvarlig, Cathrine Vange Grindheim. HR-avdelingen har også bidratt i arbeidet.

Ett av de andre konkretiserte målene handler om å ta mer klimabevisste valg innenfor mat. Dette gjelder både internt og ved eksterne arrangementer i regi av BT.

– Vi skal være bevisste på hva slags mat vi velger, og hvor den kommer fra. Det gjelder både hva vi serverer utomhus til andre, og hva vi tilbyr våre egne medarbeidere. Vi skal blant annet alltid ha kjøttfrie alternativer, i tillegg til at vi sikrer at maten har god kvalitet og fremmer bærekraft, sier Mari-Marthe Aamold.

Viktig å se hele bildet

Merkevareansvarlig i BT, Cathrine Vange Grindheim, forteller at en annen viktig del av prosessen har vært å se hele bildet når det kommer til klima og miljø. Derfor har BT nå gravd i de ulike delene av organisasjonen.

– I arbeidet frem mot sertifisering har vi samlet og rapportert inn informasjon om veldig mye forskjellig. Det totale bildet ble først synlig når vi fikk avdekket alle de små delene. Vi har dokumentert alt fra hvordan vi ligger an med tanke på HMS og risikoanalyse, til energiforbruk, avfallshåndtering, innkjøpsrutiner, papirforbruk, og utslippet fra våre firmabiler, sier Grindheim.

Bare begynnelsen

Å få denne sertifiseringen er bare begynnelsen av reisen. I årene som kommer vil BT gå klimaregnskapet sitt i sømmene for å lete etter potensielle forbedringsområder.

– Vi er veldig tydelige på at dette bare er starten på reisen vår innenfor klima og miljø. I årene som kommer vil vi helt sikkert se et voksende tall med tanke på våre CO2-utslipp. Det er ikke fordi vi blir dårligere, snarere tvert imot. Vi kommer til å grave i nye områder for å se vårt forbedringspotensial, og dermed også finne flere utslippsposter. Disse utslippene skal vi jobbe systematisk med å få ned i årene som kommer, sier Aamold.

– En viktig del av vårt samfunnsansvar

Sjefredaktør, Frøy Gudbrandsen, forteller at sertifiseringen betyr mye, og at klima og miljø er en viktig del av BTs samfunnsansvar.

– Å få denne sertifiseringen betyr mye for oss, og er noe vi er stolte av. Vi håper selvsagt også at det kan øke bevisstheten rundt klimautslipp, både internt hos oss, og hos kunder og leverandører. Jobben vår er på ingen måte over, og jeg håper og tror at alle i Bergens Tidende kommer til å bli enda mer bevisste på at valg de tar i sin arbeidshverdag er med på å påvirke miljøet. Dette er en viktig del av vårt samfunnsansvar, og noe vi kommer til å jobbe mye med i årene som kommer, sier Gudbrandsen.