Published 2019-12-03

Erik Bonesvoll ny produktdirektør for Schibsteds redaksjonelle plattform

Erfaren teknologileder tar over produktansvaret for Schibsteds plattform for produksjon og distribusjon av nyheter. 

Erik Bonesvoll er ny produktdirektør for Schibsteds redaksjonelle plattform

– Gjennom mange år i Schibsted har jeg opplevd hvor mye sterkere vi står når vi jobber sammen på tvers av mediehusene og lager felles løsninger på felles utfordringer. Den redaksjonelle plattformen – Core News Product –  er en pillar i dette samarbeidet, og et produkt hvor Schibsted er kommet lengre enn de aller fleste andre mediekonsern. Jeg gleder meg til å være med på å utvikle denne plattformen videre, sier Erik Bonesvoll

Lang erfaring i Schibsted

Bonesvoll er i dag teknologisjef for brukermarkedet i Schibsted. Også i denne rollen har han arbeidet med å utvikle felles løsninger for Schibsteds mediehus.  Han startet i Schibsted som teknologisjef i Aftenposten i 2005, og har siden hatt en rekke lederroller i konsernet. 

– Erik er en av våre mest erfarne ledere. Han kjenner mediehusene og deres behov svært godt, og har spilt en nøkkelrolle i arbeidet med å bygge en felles produkt og teknologiorganisasjon i Schibsted News Media.  Derfor er jeg glad for at han har sagt ja til å overta produktansvaret for den største plattformen vi utvikler sammen, sier Laila Dahlen, Chief Product Officer i Schibsted News Media. 

Erik Bonesvoll vil i sin nye rolle bli en del av produktledergruppen i Schibsted News Media. 

Brukes av alle mediehus

Schibsteds redaksjonelle teknologiplattform kalles internt for Core News Product (CNP). Store deler av plattformen er allerede i bruk i de ulike mediehusene. For eksempel skriver alle Schibsteds journalister sine artikler i CNP.  Felles web-TV-løsning er et annet eksempel, og de fleste av Schibsteds mobilapper er også bygd med samme teknologi. 

Plattformen dekker både produksjon og distribusjon av nyheter, og de ulike modulene rulles nå ut til mediehusene i høyt tempo. 

– Core News Product er en av de viktigste investeringene vi gjør i Schibsted News Media. Plattformen skal gjøre oss bedre i stand til å utføre vårt kjerneoppdrag, nemlig å produsere og formidle uavhengig og troverdig kvalitetsjournalistikk. For å få til dette, må vi gi våre journalister de beste verktøyene og vi må skape unike brukeropplevelser for våre lesere, sier Laila Dahlen.