We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy
Published 2023-09-18

Markus Ahlberg blir ny Chief Sustainability Officer på Schibsted

Markus startade i Schibsted under 2020. Innan dess var han konsult med inriktning på rådgivning inom hållbarhet. Markus är civilekonom från Stockholms Universitet och utgår ifrån Stockholm.

Markus Ahlberg - Head of Sustainable Business Development

– Jag är ivrig att fortsätta den process vi påbörjat. Schibsted har verkligen en unik position när det gäller hur vi bidrar till samhället och planeten. Detta faktum tillsammans med vårt arv av att vara orädda ger oss stora möjligheter att lösa samhälls- och miljöutmaningar och samtidigt bygga morgondagens företag, säger Markus.

Att vara en uppskattad arbetsgivare och minska utsläpp är självklart en del av Schibsteds hållbarhetsarbete men det viktigaste är att se möjligheterna i hur Schibsted kan vara med att skapa en mer hållbar framtid genom att utveckla och investera i produkter och tjänster.

– Det är genom vår verksamhet, där  journalistik möter marknadsplatser och investeringar i framtidens bolag, som Schibsted kan och vill göra skillnad, fortsätter Markus.

– Att vara en del av vårt centrala strategiteam möjliggör integration av hållbarhet i bolagets strategi på riktigt, inte bara en övning på sidan om.

Markus tar nu över Britt Nilsens roll, men hon kommer fortsatt arbeta i teamet som Senior Advisor Sustainability. Bytet kommer från att Britt uttryckt en önskan att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv efter sex intensiva år som Schibsteds hållbarhetsansvarig. Under de åren har Schibsted tagit stora steg framåt inom hållbarhet under Britts engagerade och kompetenta ledarskap.

– Rollbytet visar värdet av att skapa en platt struktur och engagemang i teamet. Jag beundrar verkligen Britt för den förmågan, som nu skapar möjligheter för både Markus och Britt, säger Knut Ivar Solnes, SVP Group Strategy & Corporate Affairs, och chef för det strategiteam som hållbarhetsteamet är en del av.

– Med tanke på vårt sätt att arbeta kommer det här rollbytet inte att förändra hur vårt team fungerar bortsett från ledarskapet. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta arbeta med en av mina passioner, att sprida hållbarhetskunskap och engagemang på Schibsted, säger Britt.