Published 2021-11-01

NRK-ansatte får full tilgang til Schibsteds journalistikk

Gjennom en nylig signert avtale mellom Schibsted og NRK får allmennkringkasterens medarbeidere nå full tilgang til VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og E24. – Det oppleves som en stor fjær i hatten for oss, sier salgssjef i Schibsted Bedrift, Thomas Hovde.

Gjengen i Schibsted Bedrift har god grunn til å smile i dag. Fra venstre: Salgssjef, Thomas Hovde, kommersiell leder, Siri Holstad Johannessen og salgssjef kampanje og marked, Line Berger Andersen.

I løpet av de siste årene har Schibsted inngått flere større abonnementsavtaler med norske bedrifter, som blant annet DNB, Tekna og Domstolene i Norge. Nå føyer NRK seg inn i rekken av kunder.

Vi er utrolig fornøyde med å ha signert denne avtalen med NRK, og er nå i full gang med å gi alle deres medarbeidere tilgang til våre merkevarer. Det er selvsagt litt ekstra stort for oss at allmennkringkasteren velger å gi alle sine ansatte tilgang til vår journalistikk. Det oppleves som en stor fjær i hatten for oss, sier salgssjef i Schibsted Bedrift, Thomas Hovde.

Siri Holstad Johannessen er kommersiell leder i Schibsted Bedrift. Hun er også svært fornøyd med å få den nye avtalen i boks.

Jeg er veldig stolt over den profesjonelle og løsningsorienterte gjengen i Schibsted Bedrift. Både prosessen for å lande avtalen og den tekniske implementeringen av tilganger er et resultat av et sterkt og godt lagarbeid. Vi håper medarbeiderne i NRK vil oppleve vår journalistikk som et nyttig og godt arbeidsverktøy, sier Holstad Johannessen.

Fra ansattgode til arbeidsverktøy

Holstad Johannessen har de siste årene sett et tydelig skifte når det kommer til hvordan både arbeidsgivere og arbeidstakere ser på bedriftsabonnement. Hun mener det kan være en forklaring på den økende etterspørselen fra norske bedrifter.

Vi opplever at det har skjedd store endringer med tanke på hvordan næringslivet ser på bedriftsabonnement. Det er ikke lenge siden det først og fremst ble oppfattet som et ansattgode. I dag ser vi at arbeidsgivere anser tilgang til kvalitetsjournalistikk som et viktig arbeidsverktøy for sine medarbeidere, og at medarbeiderne forventer å få dette dekket av arbeidsgiver, sier hun.