Published 2019-06-26

Ola Stenberg ny produktdirektør i VG

Ola Stenberg går fra rollen som utviklingsredaktør i VG til produktdirektør i samme mediehus.

Rollen er nyopprettet, og vil sitte i ledergruppen i Schibsted News Media Product and Tech samt i VGs ledergruppe. Rollen skal bidra til at VG fortsatt ligger helt fremme når det gjelder å utvikle fremtidens digitale løsninger for norske medier.

– Jeg er veldig glad for at Ola har takket ja til denne jobben. Han har en lidenskap både for produkt og VG, han har et strategisk hode og sterke lederegenskaper. Nå får han en sentral rolle i produktledergruppen, og skal manøvrere VGs digitale produkter i en krevende tid, slik at vi kan bidra til å befeste posisjonen som Norges førstevalg som nyhetsdestinasjon. Ola blir en viktig stemme og brobygger mellom VG, VGs brukere og produkt- og teknologi-teamene i Schibsted, sier Laila Dahlen, som selv er fersk produktdirektør i Schibsted News Media, og nå blir Ola Stenbergs leder. 

Også Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG, støtter at Stenberg er rette mann for jobben. 

– Ola har lang erfaring som journalist og redaktør. Han er en nyskapende, engasjert og moderne medieleder. I tillegg har han et usedvanlig godt digitalhode. Dette er egenskaper jeg er sikker på at vil bidra til å styrke produktutviklingen både i VG og resten av Schibsted, sier han. Steiro kommer nå til å lyse ut Stenbergs nåværende stilling som utviklingsredaktør. 

I sin nye rolle vil Ola Stenberg fortsatt jobbe nær mange av de samme folkene som han jobber med i dag, som kolleger innen data og analyse – og redaksjonell utvikling, områder han mener er helt sentrale for produktutviklingen.

– En forskjell blir nok at jeg i større grad vil føle tilhørighet både til VG og Schibsted, og at jeg kan få jobbe med alt jeg brenner for begge steder. Da blir det også enklere å snakke om Schibsted som en helhet, og se hvor det er verdifullt å jobbe sammen, sier Ola Stenberg. 

Som utviklingsredaktør i VG har har produkt- og teknologiutvikling vært en viktig del av jobben hans. Nå blir dette helt sentralt.

– Produkt- og teknologiutvikling har vært og er en avgjørende brikke for å flytte utvikling og innovasjon i VG. Nå får jeg den beste muligheten til å påvirke dette arbeidet videre, ikke minst i nyhetsrommet. Dette igjen gir kjernen i det vi holder på med – det å sette søkelyset på urett og opplyse samfunnet – de beste forutsetninger for veien videre. Det kiler i magen når jeg tenker på hva vi faktisk kan få til med det utgangspunktet og alle de flinke folkene som jobber hos oss, sier han.