Published 2021-06-08

PodMe blir navet i Schibsteds premium podkastsatsing

Schibsted øker sin eierandel fra 48,5 til 91 prosent i det svenske premium-podkastselskapet PodMe. Merkevaren blir dermed en del av Schibsteds kjernevirksomhet, og sentral i Schibsteds nylig annonserte satsing på abonnementsbasert podkast.

I mars ble det kjent at Schibsteds nyhetsmedier satser for fullt på et eget podkastprodukt med eksklusivt innhold for abonnenter. Ambisjonen er å samle Norges beste podkastinnhold på ett sted. Dette er en felles satsing, som også inkluderer kvalitetsinnhold fra Schibsteds norske mediehus. Allerede er det kjent at Radioresepsjonen-trioen, Herman Flesvig og Mikkel Niva har inngått eksklusive podkast-avtaler med Schibsted.

– Det er veldig gøy endelig å kunne kommunisere flere detaljer rundt satsingen. PodMe er et relativt ungt selskap, som vi har fulgt nøye med på over tid, spesielt etter at vi investerte i selskapet for to år siden. Vi er imponert over reisen og veksten som selskapet har hatt, både når det gjelder teknologi, forretningsmodell og hvordan de tidlig identifiserte et marked for premium podkaster, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier.

– Som innholdsprodukt er PodMe i ferd med å ta en tydelig posisjon i Sverige, til tross for høy konkurranse, men også i Norge har PodMe rukket å tiltrekke seg flere spennende produksjoner. I kombinasjon med flere titalls tusen betalende abonnenter gir dette oss et veldig godt utgangspunkt for videreutvikling av både plattformen og innholdet, sier Tveitnes.

Gründerne blir med videre

Schibsted skaffer seg nå 91 prosent eierskap i PodMe, mens gründer Johan Strömberg og Niklas Julin, som også har vært med fra begynnelsen, vil beholde 9 prosent av aksjene, og fortsatt være sentrale i den videre utviklingen av selskapet.

– I Schibsted har vi en vekststrategi som handler om å investere i selskaper og bransjer som har potensial til å levere stor verdi over tid, og som kan vokse til nye, sterke forretningsområder. PodMe er et fantastisk eksempel på realiseringen av denne strategien: Vi så tidlig et vekstpotensial og investerte i et sterkt team og produkt. Nå går vi inn i en ny fase, der selskapet blir fullt integrert i vår virksomhet, fordi vi mener at det gir de beste forholdene og rammebetingelsene for videre vekst og utvikling, sier Siv Juvik Tveitnes.

Konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier, Siv Juvik Tveitnes.

Felles satsing på tvers av Schibsteds norske mediehus

Mange har lurt på hvordan den nye podkastsatsingen vil påvirke mediehusenes lydinnhold, som VG og Aftenpostens podkaster, som i dag ligger åpent og tilgjengelig for alle som ønsker å lytte.

– På sikt har vi en ambisjon om at mange av våre podkaster skal være abonnementsbaserte. Det er dyrt og tidkrevende og lage kvalitetspodkaster, og da må vi også ta betalt for det vi lager. Fremover kommer vi derfor til å eksperimentere med ulike modeller, slik vi har gjort med brukerbetaling for våre aviser. Vi vil også en god stund fremover fortsatt ha episoder av populære aktualitetspodkaster som er annonsefinansierte, sier Siv Juvik Tveitnes.

– Det overordnede målet er å skape mest mulig verdi for eksisterende og nye abonnenter, og så ønsker vi selvsagt at våre abonnenter skal oppnå fordeler ved å kombinere produkter på tvers av Schibsted, uten å måtte forholde seg til flere ulike abonnementer, sier hun.

PodMe får egen redaktør

Schibsted vil også utnevne en egen redaktør for PodMe, for alle premium podkaster som er produsert av og for PodMe, inkludert innhold som lisensieres fra innholdsleverandører. Dagens redaktører i Aftenposten, VG og øvrige mediehus i Schibsted, vil fortsette å være ansvarlige redaktører for innhold og podkaster deres respektive mediehus produserer, selv om disse ligger på PodMes plattform og inngår som en del av et felles abonnementsprodukt.

– Vi har besluttet å ha en slik modell, fordi det vil tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for innholdet – som igjen bidrar til å opprettholde en etisk standard vi kan stå inne for, sier Tveitnes.

Betydelig oppbemanning på podkast

Schibsted skal styrke dagens eksisterende organisasjon i PodMe i Norge, men akkurat hvordan denne vil se ut er noe av det som skal gås opp nå. Det som er bestemt er at hovedkvarteret i Norge blir i Akersgata, i Schibsted-huset.

– Når det gjelder produksjon så har vi allerede ressurser og solid kompetanse i Schibsteds mediehus. Fremover kommer vi dessuten både til å øke produksjonen av podkaster i mediehusene, samt at vi også styrker innholdsmiljøet under PodMe-merkevaren. Vi er allerede i gang med å planlegge for flere nye, spennende podkastkonsepter og ideer. Så totalt sett vil vi oppbemanne både i mediehusene og i PodMe, i tillegg til at vi ønsker å fortsette samarbeidet med eksterne produksjonsmiljøer, sier Siv Juvik Tveitnes.