Published 2018-10-04

Schibsted and “Tjejer Kodar” empower women in tech

The Swedish tech industry faces several challenges, including a lack of technical expertise and increasing competition from around the world. One major issue is the underrepresentation of female engineers. As a result, Schibsted has entered into a long-term partnership with Tjejer Kodar – meaning girls that code – to drive sustainable change and introduce more women to the world of coding.

two people looking at a tablet

More and more research proves that diverse and inclusive workforces have higher productivity, retention, and commitment. They also collaborate better – leading to more innovation. At the same time, one of the most innovative industries and some of the most exciting companies consists of 70% male employees. To turn things around, more women need access to the tech scene in an interesting and inspiring way.

Together with Tjejer Kodar, Schibsted is launching several initiatives. Available now is the new course ‘Build your own website’, giving women tools to learn the basics of programming.

  • We see massive demand for competence and talent out there. Sadly, at the same time, few women choose to enter the tech industry. One part of the issue is that the tech industry is perceived as stiff and uniform – but on the contrary, it thrives off inclusion, creativity, and constant change. We all need to up our game and show the massive possibilities out there, says Mikael Wikström, Talent Acquisition Lead at Schibsted Media.

Tjejer Kodar was founded in 2015 by Hanna Pettersson and Sandra Hindskog. The initiative offers women a chance to learn more about the different parts of the tech world and, more specifically, how to code. So far, more than 1500 women have participated in the programs.

By year 2020, an unbelievable 70,000 jobs will be missing within the tech industry in Sweden. But even with staggering facts and numbers like these, we are far behind on equality and diversity.

  • We’re thrilled to be partnering with Schibsted. Closing the gender gap within the tech industry is crucial – and we’re happy to see so many companies, big and small, both recognizing the issue and doing something about it. The course that we’re offering together with Schibsted will be our biggest one ever, helping 300 women learn the basics of tech and coding. The fact that it was booked up right away shows the enormous interest and need out there. With initiatives like these, there are only winners, says Sandra Hindskog, Founder of Tjejer Kodar.

The first course helps participants learn how to build their own website and begins October 1. It’s open for women over the age of 18 and is completely free of charge. For more information and to put yourself on the waiting list for future courses, click here.

For more information, please reach out to:

Ida Nilsson, HR Coordinator, Schibsted Media. Tel: 072-855 21 88 E-post: ida.nilsson@schibsted.com.

Sandra Hindskog, Co-Founder, Tjejer Kodar. Tel: 072-999 83 80 E-post: sandra@tjejerkodar.se.

Johan Lindbladh, Head of Communications, Schibsted Media. Tel: 070-820 44 05 E-post: johan.lindbladh@schibsted.com.

See press release in Swedish below:

Pressmeddelande 20 september 2018, Stockholm

Schibsted satsar på kvinnor till techbranschen

– erbjuder gratis onlinekurs i kodning

Den svenska techbranschen står inför en rad utmaningar. Utvecklingen går rasande snabbt och inom några år väntas det råda stor brist på kompetens. Dessutom ökar hela tiden konkurrensen från internationellt håll. En starkt bidragande orsak är bristen på kvinnor i branschen och att allt för få utbildar sig inom den. Här vill Schibsted skapa en förändring. Från och med i höst inleds ett långsiktigt samarbete med Tjejer Kodar.

Flertalet undersökningar pekar på att verksamheter gör bättre resultat om de är jämställda. En bransch där 70% är män talar sitt tydliga språk att den då har en lång väg kvar för att nå toppresultat. Fler kvinnor måste få tillgång till och intressera sig för den och på enklare sätt än vad som idag erbjuds.

Tillsammans med Tjejer Kodar startar nu Schibsted igång flera initiativ. Först ut är den gratis onlinekursen “Bygg din egen hemsida” för kvinnor som under en vecka vill lära sig att webbprogrammera.

– Vi vet att det finns ett skriande behov av kompetens därute, samtidigt som allt för få kvinnor väljer att arbeta inom branschen. Många har en föreställning om att det är en stelbent bransch, men teknisk utveckling handlar till stor del om samband, kreativitet och dynamik. Vi tror att vår bransch kommer visa på helt nya möjligheter, säger Mikael Wikström, Talent Acquisition Lead på Schibsted Media.

Tjejer Kodar grundades 2015 av Hanna Pettersson och Sandra Hindskog. Initiativet handlar om att erbjuda möjlighet för tjejer att lära sig olika delar inom tech och mer specifikt kodning. Över 1500 har hittills utbildats.

År 2022 kommer det att saknas 70 000 jobb inom techbranschen i Sverige*, men trots detta ligger man alltså långt efter i både jämställdhet och även mångfald, ett glapp som snabbt behöver fyllas.

– Vi är jätteglada att Schibsted valt att samarbeta med oss. Könsfördelningen måste bli betydligt bättre i branschen och vi vet också att både etablerade storbolag och startups vill anställa fler kvinnor inom tech, inte minst programmering. Kursen med Schibsted är för 300 personer och kommer bli den största vi genomfört hittills, och den blev fullbokad direkt, vilket tydligt visar på ett enormt behov och intresse. Det finns bara vinnare i den här satsningen, säger Sandra Hindskog på Tjejer Kodar.

Det första initiativet, onlinekurs i webbprogrammering, går av stapeln redan den 1-5 oktober. Kursen är öppen för alla kvinnor över 18 år och är helt kostnadsfri. I nuläget är det helt uppbokat, men mer information och anmälan till väntelista sker via http://www.tjejerkodar.se/online-kurs/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ida Nilsson, HR-koordinator, Schibsted Media. Tel: 072-855 21 88 E-post: ida.nilsson@schibsted.com

Sandra Hindskog, Medgrundare, Tjejer Kodar. Tel: 072-999 83 80 E-post: sandra@tjejerkodar.se

Johan Lindbladh, Kommunikationschef, Schibsted Media. Tel: 070-820 44 05 E-post: johan.lindbladh@schibsted.com

Om Tjejer Kodar

Tjejer Kodar drivs genom bolaget Technigo AB som också gör heltidsutbildningar inom programmering samt utbildningar för företag. Totalt omsätter bolaget 3,5 miljoner kronor på alla sina verksamheter.

*Enligt en rapport från It & Telekomföretagen som publicerades hösten 2017.