We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy
Published 2023-12-11

Schibsted initierer prosess for å selge sine medievirksomheter til Stiftelsen Tinius

 

Kristin Skogen Lund, Chief Executive Officer (CEO).

Schibsted ASA og største aksjonær, Stiftelsen Tinius gjennom Blommenholm Industrier AS, meddelte i dag at de har inngått en intensjonsavtale vedrørende et potensielt oppkjøp av Schibsteds medievirksomheter. Forutsatt at en endelig avtale signeres, vil styret be om aksjonærenes godkjenning gjennom en generalforsamling. Hvis avtalen blir sluttført, vil Schibsted bli til to mer fokuserte selskaper: et medieselskap heleid av Stiftelsen Tinius, og et børsnotert markedsplasselskap.

NB! Dette er en forkortet og oversatt versjon av Schibsteds børsmelding. Vennligst gå til https://schibsted.com/ir/regulatory-releases/ for å lese pressemeldingen i sin helhet på engelsk, hvor mer informasjon om vilkårene i avtalen er inkludert.

Avtalen i korte trekk

 • Schibsteds nåværende forretningsområde News Media samt eierandeler i Polaris Media ASA og andre medievirksomheter vil bli skilt ut fra Schibsted til et eget selskap (foreløpig kalt “Schibsted Media”), som selges til og blir privateid av Stiftelsen Tinius.
 • Schibsteds gjenværende virksomhet vil være et selskap (foreløpig kalt “Schibsted Marketplaces”) som er notert på Oslo Børs og består av de nåværende forretningsområdene Nordic Marketplaces, som inkluderer Delivery, samt Growth & Investments.
 • Samlet verdi av avtalen er 6,2 milliarder kroner, hvorav:
  • 5,4 milliarder kroner for Schibsteds forretningsområde News Media og minoritetsandeler i Norsk Telegrambyrå AS (NTB), TT Nyhetsbyrån AB og Lokalavisene AS, samt
  • Eierandelen i Polaris verdsatt til 0,8 milliarder kroner basert på den volumvektede gjennomsnittsprisen på Polaris i løpet av uken før signering av avtalen.
 • Stiftelsen har gått med på å støtte at Schibsteds struktur med to aksjeklasser fjernes innen 1. januar 2026, med forbehold om gjennomføring av transaksjonen og godkjenning fra aksjonærene
 • Signering av endelige avtaler og gjennomføring av transaksjonen forventes å finne sted i første halvår 2024.
 • Transaksjonen vil forenkle Schibsteds overordnede struktur og narrativ ved å gjøre det til et mer fokusert markedsplasselskap, samtidig som medievirksomhetene med større kraft kan forfølge sin strategi.
 • Schibsted har til hensikt å bruke betalingen fra den forventede transaksjonen til å tilbakeføre kapital til aksjonærene.

“Etter en omfattende finansiell og strategisk analyse av potensialet for verdiskaping innenfor Schibsteds nåværende kjernevirksomhet, News Media og Marketplaces, har vi konkludert med at begge har et større potensial som frittstående selskaper enn det i vår nåværende selskapsstruktur,” sier Schibsted-styrets nestleder Rune Bjerke. “Schibsteds styre og ledelse har derfor jobbet sammen med Stiftelsen for å finne en strukturell løsning som utnytter det potensialet, og samtidig sikrer og utvikler samfunnsrollen til Schibsteds nyhetsvirksomhet.”

Schibsteds konsernsjef Kristin Skogen Lund tilføyer: “Gjennom to tiår har Schibsted vært pionerer innenfor digitalisering av nyhetsmedier og utvikling av nettbaserte markedsplasser. Vi har både bygget en familie av digitale merkevarer med enestående rekkevidde og gjennomslagskraft i Norden, og skapt Adventa, en global spesialist innen digitale rubrikkannonser. Denne dagen markerer enda et historisk øyeblikk for Schibsted, med et stort strategisk steg som gjør det mulig for våre to kjernevirksomheter, News Media og Nordic Marketplaces, å nå sitt fulle potensial som selvstendige selskaper. Vi er sikre på at denne beslutningen vil komme alle interessenter til gode, og vi vil gjøre alt vi kan for å sikre en god overgangsperiode og en spennende fremtid for begge disse selskapene.

Begrunnelse og bakgrunn for avtalen

Med røtter i journalistikk og aviser er Schibsted i dag globalt ledende innenfor nyhetsmedier og digitale markedsplasser, takket være arbeidet med digitalisering av begge bransjer, samt  eksport av vellykkede digitale rubrikkmarkedskonsepter. Suksessen har vært styrket av synergier internt i konsernet, og gjennom tidligfaseinvesteringer i vekstselskaper nær kjernevirksomheten.

Denne reisen har vært støttet av selskapets største aksjonær, Stiftelsen, som ble etablert i 1996 med det hovedmål å tilstrebe en langsiktig bærekraftig utvikling i Schibsted, for igjen å sikre kvalitet og troverdighet i publikasjonene, samt frie og uavhengige redaktører.

Når Schibsteds styre og ledelse nå har evaluert selskapets neste steg, har de nøye evaluert mulighetene for verdiskaping innenfor både nyhetsmedier og markedsplasser.

Begge virksomhetene er godt posisjonert for fortsatt vekst. Samtidig vurderes den pågående vertikaliseringen av Nordic Marketplaces å være vanskelig å kombinere med ideen om å integrere Schibsted ytterligere i årene som kommer, samt at den langsiktige strategien til News Media krever investeringer som ofte må konkurrere med mer økonomisk attraktive muligheter innenfor markedsplassene. Derfor har Schibsteds styre og ledelse konkludert med at begge virksomhetene har større potensial som selvstendige selskaper enn innenfor dagens selskapsstruktur.

I tillegg til dette annonserte  Schibsted på sin kapitalmarkedsdag i mars en intensjon om å redusere sitt eierskap i Adevinta og tilbakeføre verdier til aksjonærene. Dette har skapt nye strategiske muligheter for Schibsted og for Stiftelsen Tinius , som har ført til dagens kunngjøring. 

Neste steg og foreløpige tidspunkter

Følgende hendelser forventes første halvår 2024:

 • En endelig avtale mellom Schibsted og Stiftelsen Tinius
 • Innkalling til en ekstraordinær generalforsamling for godkjenning av transkasjonen. 

I løpet av de neste månedene vil Schibsted vurdere konsekvensene av avtalen, inkludert strategien og organisasjonsoppsettet for Schibsted Marketplaces, som forventes å bli presentert på en kapitalmarkedsdag i andre halvdel av 2024, forutsatt at transaksjonen gjennomføres.

Investor-og analytikerkonferanse

En videokonferanse for investorer og analytikere finner sted i dag, 11. desember 2023 kl. 10:30 CET. For å delta kan du følge denne lenken: 

https://schibsted.zoom.us/j/83479736123?pwd=FuYsgbgd8naoSBN5Doykwz4kVOJutl.1

Møte-ID: 834 7973 6123
Passord: 959201

Pressekonferanse

En digital pressekonferanse finner sted i dag, 11. desember 2023 kl. 11:30 CET. For å delta kan du melde din interesse til Schibsteds kommunikasjonsdirektør Daniel Frykholm via e-post: daniel.frykholm@schibsted.com.

Om Schibsted

Schibsted er en familie av digitale merkevarer med en sterk nordisk posisjon og mer enn 6000 ansatte. Millioner av mennesker bruker daglig våre tjenester gjennom markedsplasser som Finn og Blocket, mediehus som VG, Aftenposten, Svenska Dagbladet og Aftonbladet, og digitale tjenester som Lendo, Prisjakt og Helthjem. Vi hjelper også nye og lovende selskaper å vokse. Vårt felles formål, “empowering people in their daily lives”, springer ut av vår mediearv og vår evne til stadig forandring. Vår ambisjon er å bidra til positive endringer og et samfunn bygget på transparens og tillit. 

Schibsted er notert på Oslo Børs og har en betydelig eierandel i Adevinta, et konsern som ble skilt ut av Schibsted og notert som et eget selskap i 2019.

Om Stiftelsen Tinius

Stiftelsen Tinius ble etablert i 1996 for å holde Schibsted-arving Tinius Nagell-Erichsens aksjepost samlet, og videreføre Schibsted som et mediekonsern. Stiftelsens hovedmål er å arbeide for langsiktig og bærekraftig økonomi i Schibsted, og sikre frie og uavhengige kvalitetsmedier. Stiftelsen arbeider også for å styrke de generelle rammebetingelsene som er avgjørende for å sikre en fri og uavhengig presse. Stiftelsen Tinius kontrollerer eierinteressene i Schibsted gjennom investeringsselskapet Blommenholm Industrier AS.

Stiftelsen Tinius’ stabile eierskap gjennom snart 30 år har bidratt til at Schibsted har kunnet møte den digitale transformasjonen fremoverlent og nyskapende.

Kontakter

Schibsted
Jann-Boje Meinecke
VP, Head of Investor Relations
+47 941 00 835
jbm@schibsted.com

Daniel Frykholm
VP, Head of Group Communication
+46 70 206 77 86
daniel.frykholm@schibsted.com

Øyvind Vormeland Salte
Communication Director, Norway
+47 992 39 021
oyvind.salte@schibsted.com

Tinius Trust
Ole Jacob Sunde
Chairman of the Board
+47 992 88 220
ole.jacob.sunde@formue.no

Kjersti Løken Stavrum
CEO and Board member
+47 982 03 070
kls@tinius.com

1 Foretaksverdien av Schibsteds forretningsområde News Media er basert på IFRS regnskapsprinsipper og inkluderer estimerte leieforpliktelser på ca 1,1 milliarder kroner allokert Schibsted Media, av konsernets totale leieforpliktelser på ca. 2,2 milliarder kroner per 30. september 2023, som kan sees i Schibsteds delårsrapport for 3. kvartal 2023. I tillegg til det ovennevnte, er det en begrenset inntjeningskomponent basert på neste års resultater.

2 Stiftelsen kontrollerer i dag rundt 26,3 % av aksjene og 29,2 % av stemmene i Schibsted