We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy
Published 2023-12-11

Schibsted inleder process för att sälja sina nyhetsverksamheter till Stiftelsen Tinius

 

Kristin Skogen Lund, Chief Executive Officer (CEO).

Schibsted ASA och dess största ägare, Stiftelsen Tinius genom Blommenholm Industrier AS, meddelade idag att de har ingått en avsiktsförklaring avseende ett potentiellt förvärv av Schibsteds nyhetsverksamheter. Förutsatt att ett slutligt avtal undertecknas kommer styrelsen att begära aktieägarnas godkännande vid en årsstämma. Om affären genomförs innebär det att Schibsted delas upp i två mer tydligt inriktade företag: ett medieföretag som ägs till fullo av Stiftelsen Tinius, samt ett börsnoterat marknadsplatsföretag.  

OBS. Detta är en förkortad och översatt version av Schibsteds regulatoriska pressmeddelande. Vänligen se https://schibsted.com/ir/regulatory-releases/ för det fullständiga pressmeddelandet på engelska som inkluderar ytterligare information om avtalets villkor.

Avtalets huvudpunkter

 • Schibsteds nuvarande affärsområde News Media samt innehav i Polaris Media ASA och andra medietillgångar kommer att separeras från Schibsted för att bli ett eget bolag (tills vidare benämnt ”Schibsted Media”), som säljs till och blir privatägt av stiftelsen. 
 • Schibsteds återstående verksamheter blir ett företag (tills vidare benämnt ”Schibsted Marketplaces”) som är noterat på Oslobörsen och består av de nuvarande affärsområdena Nordic Marketplaces, vilket inkluderar Delivery, samt Growth & Investments. 
 • Avtalets totala värde är 6,2 miljarder NOK, varav:
  • 5,4 miljarder NOK för Schibsteds affärsområde News Media samt minoritetsandelar i Norsk Telegrambyrå AS, TT Nyhetsbyrån AB och Lokalavisene AS, samt
  • Innehavet i Polaris som värderas till 0,8 miljarder NOK baserat på det volymviktade genomsnittspriset i Polaris under veckan innan det att avtalet undertecknades. 
 • Stiftelsen har gått med på att stödja att Schibsteds struktur med två aktieklasser tas bort senast 1 januari 2026, förutsatt att transaktionen genomförs och aktieägarna godkänner detta.
 • Signering av slutliga avtal och transaktionens genomförande förväntas ske under första halvan av 2024.
 • Transaktionen skulle förenkla Schibsteds övergripande struktur och värdeskapande genom att göra det till ett mer fokuserat marknadsplatsbolag, samtidigt som den möjliggör för nyhetsverksamheten att mer kraftfullt genomföra sin strategi.
 • Schibsted avser använda betalningen från den förväntade transaktionen till att återföra kapital till aktieägarna. 

”Efter en omfattande finansiell och strategisk analys av potentialen för värdeskapande inom Schibsteds nuvarande kärnverksamheter, News Media och Marketplaces, har vi dragit slutsatsen att båda har en potential som fristående bolag som är större än vad de kan leva upp till i vår nuvarande företagsstruktur,” säger Schibsteds vice styrelseordförande Rune Bjerke. ”Schibsteds styrelse och ledning har därför arbetat tillsammans med stiftelsen för att finna en strukturell lösning som tillvaratar den potentialen, samtidigt som vi tryggar och utvecklar den samhällsviktiga roll som Schibsteds nyhetsverksamheter bär.” 

Schibsteds koncernchef Kristin Skogen Lund kommenterar saken: ”Under de senaste två decennierna har Schibsted varit pionjärer inom digitaliseringen av nyhetsmedier och utvecklingen av marknadsplatser på nätet. Vi har både byggt en familj av digitala varumärken med oöverträffad räckvidd och genomslagskraft i Norden, samt Adevinta, en global specialist inom radannonser på nätet. Idag innebär ett nytt historiskt ögonblick för Schibsted, med en stor strategisk förändring för att våra två nuvarande kärnverksamheter, News Media och Nordic Marketplaces, ska kunna nå sin fulla potential som separata företag. Vi är övertygade att det här beslutet kommer att vara till godo för alla intressenter, och vi ska göra allt för att säkerställa en bra övergångsperiod och sedan en spännande framtid för båda dessa företag.” 

Motivering och bakgrund till avtalet

Schibsted, med sina rötter inom publicistik och tidningar, är idag globalt framstående inom nyhetsmedier och marknadsplatser online, tack vare sitt arbete med digitalisering och att exportera framgångsrika koncept för radannonser. Framgångarna har stärkts av synergier inom koncernen och genom investeringar i unga bolag nära kärnverksamheten, vilket ytterligare bidragit till att bygga starka positioner. 

Den här resan fått starkt stöd av företagets största aktieägare, Stiftelsen, som grundades 1996 med det huvudsakliga syftet att sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling inom företaget som tryggar kvalitet och trovärdighet i alla dess publikationer, samt fria och självständiga redaktioner. 

När Schibsteds styrelse och ledning nu har utvärderat företagets nästa steg har man noggrant utvärderat möjligheterna för värdeskapande inom både nyhetsmedier och marknadsplatser. 

Båda verksamheterna är visserligen väl positionerade för fortsatt tillväxt. Men den fortsatta vertikaliseringen av Nordic Marketplaces bedöms vara svår att kombinera med att ytterligare integrera Schibsted under de kommande åren. Samtidigt kräver News Medias långsiktiga strategi investeringar som ofta måste konkurrera med mer finansiellt tilltalande möjligheter inom våra marknadsplatser. Därför har styrelsen och ledningen kommit fram till att båda verksamheterna har större potential som fristående bolag än inom nuvarande företagsstruktur. 

Utöver detta har Schibsteds publika åtagande att minska sin ägarandel i Adevinta, vilket meddelades i samband med en kapitalmarknadsdag i mars i år, skapat nya strategiska möjligheter för Schibsted och för Stiftelsen Tinius, vilket har lett fram till dagens tillkännagivande.  

Nästa steg och preliminär tidtabell

Följande händelser förväntas ske under första halvåret 2024:

 • Ett slutgiltigt avtal mellan Schibsted och stiftelsen
 • Sammankallande av en extra årsstämma i Schibsted för godkännande av transaktionen. 

Under de kommande månaderna avser Schibsted att fortsatt se över avtalets implikationer, inklusive strategi och organisation för Schibsted Marketplaces, vilket förväntas presenteras vid en kapitalmarknadsdag under andra halvan av 2024, förutsatt att transaktionen har genomförts. 

Investerar- och analytikersamtal

En videokonferens för investerare och analytiker hålls idag den 11 december 2023 kl 10:30 CET. För att delta vid detta samtal använd följande länk: 

https://schibsted.zoom.us/j/83479736123?pwd=FuYsgbgd8naoSBN5Doykwz4kVOJutl.1

Mötes-ID: 834 7973 6123
Lösenkod: 959201

Presskonferens

En videokonferens för media hålls idag den idag den 11 december 2023 kl 11:30 CET. För att anmäla deltagande, vänligen kontakta Schibsteds kommunikationschef Daniel Frykholm via e-post: daniel.frykholm@schibsted.com.

Om Schibsted

Schibsted är en familj av digitala varumärken med en stark position i Norden och cirka 6000 anställda. Miljoner människor använder dagligen våra tjänster, genom marknadsplatser som Blocket, Finn och Oikotie; mediehus som Aftonbladet, Aftenposten, SvD och VG; och digitala tjänster som Lendo och Prisjakt. Vi hjälper också nya lovande företag att växa. Vår gemensamma mission ”empowering people in their daily lives” är förankrad i vårt mediearv och i en tradition av ständig förändring. Vår ambition är att upprätthålla ett transparent och öppet samhälle där vi kan lita på varandra. 

Schibsted är noterat på Oslobörsen och har en stor ägarandel i Adevinta, ett företag som knoppades av från Schibsted och noterades som ett separat bolag 2019.

Om Stiftelsen Tinius

Stiftelsen Tinius bildades 1996 för att förvalta Schibsted-arvingen Tinius Nagell-Erichsens aktieinnehav, och fortsätta driva Schibsted som en mediekoncern. Stiftelsens främsta syfte är att verka för en långsiktig och hållbar utveckling i Schibsted, att säkerställa kvalitet och trovärdighet i alla publikationer samt att upprätthålla fria och oberoende redaktioner redaktörer. Stiftelsen arbetar också för att stärka de allmänna förutsättningar som är avgörande för att säkerställa en fri och oberoende press. Stiftelsen Tinius kontrollerar ägarintressena i Schibsted genom investmentbolaget Blommenholm Industrier AS.

Stiftelsen Tinius stabila ägande under nästan 30 år har bidragit till att Schibsted kunnat möta den digitala transformationen på ett framåtblickande och innovativt sätt.

Kontakter

Schibsted
Jann-Boje Meinecke
Chef investerarrelationer
+47 941 00 835
jbm@schibsted.com

Daniel Frykholm
Kommunikationschef
+46 70 206 77 86
daniel.frykholm@schibsted.com

Øyvind Vormeland Salte
Kommunikationsansvarig Norge
+47 992 39 021
oyvind.salte@schibsted.com

Stiftelsen Tinius
Ole Jacob Sunde
Styrelseordförande
+47 992 88 220
ole.jacob.sunde@formue.no 

Kjersti Løken Stavrum
VD och styrelseledamot
+47 982 03 070
kls@tinius.com

1 Värdet på Schibsteds affärsområde News Media bygger på IFRS redovisningsprinciper och inkluderar uppskattade leasingskulder om cirka 1,1 miljarder NOK som allokerats till Schibsted Media, av koncernens sammanlagda lease liabilities om cirka 2,2 miljarder NOK per 30 september 2023, vilket går att se i Schibsteds delårsrapport för kv3 2023. Utöver det härtill nämnda ingår en begränsad intjäningsdel som bygger på nästa års resultat.

2 Stiftelsen kontrollerar för närvarande omkring 26,3% av kapitalet och 29,2% av rösterna i Schibsted.