Published 2020-03-04

Schibsted investerer i Unloc

Unlocs digitale løsning for nøkler har vært med på å effektivisere logistikk og distribusjon for konsernet. Nå går Schibsted fra kundesiden til eiersiden, og investerer to millioner kroner i selskapet.

 Schibsted er én av flere store kunder av Unloc, sammen med blant annet Obos. Både Schibsted og Obos går nå inn på eiersiden i selskapet, som har gått fra fem til 18 ansatte i løpet av det siste året. I november i fjor gjorde også Axel Johnson en større investering i Unloc.

Har stor tro på digitale nøkler

Schibsted har stor tro på digitale nøkler, og er imponerte over hva Unloc har fått til så langt. 

— Vi er imponert over den jobben Unloc har gjort så langt, og responsen i den siste emisjonen understreker at vi er langt fra alene om å synes det. Vi ser på det som en styrke at vi allerede har samarbeidet med Unloc på konkrete prosjekter i lang tid. Det gir begge parter en gjensidig verdifull innsikt i både team og selskap. Nå gleder oss til å være med på den videre veksten, sier Rune Røsten, leder for Schibsteds venture-investeringer i Norge.

Langsiktig perspektiv

Når Schibsted nå investerer i Unloc, er det med et langsiktig perspektiv. Målet er at Unloc kan videreføre og forsterke det gode arbeidet i tiden som kommer. Schibsted har sterk kompetanse innen et logistikkmarked som stadig er i endring, som forhåpentligvis kan være verdifull for Unloc.

– Her er det åpenbare synergier mellom Unloc sin løsning og Schibsteds distribusjonsvirksomhet. Vi har en sterk posisjon innen ‘last mile delivery’ i dag, men for å kunne videreføre den posisjonen vil det å etablere en infrastruktur for digitale låser være en viktig nøkkel, sier Røsten. Vi tror også at vår øvrige erfaring fra å akselere gründerselskaper vil være til nytte for Unloc.