Published 2020-09-08

Schibsted kjøper seg opp i Hjemmelegene

Schibsted, som gikk inn på eiersiden i Hjemmelegene i 2019, har nå doblet sin eierandel i selskapet. Konsernet eier nå 29 prosent, etter en rettet emisjon, og får også en plass i styret.

– Schibsted er en veldig god match for oss. Vi deler ambisjonen om å levere tjenester som skaper verdi, gjennom å gjøre hverdagen enklere for folk. De har også vist at de kan bidra med mer enn penger, og er en sterk strategisk og aktiv eier. Vi får nyte godt av kompetansen som finnes i konsernet, ikke minst med tanke på markedsføring og skalering. Den økte kjennskapen Hjemmelegene nå opplever har Schibsted bidratt til, og vi gleder vi oss til veien videre, sier Nicolai Skarsgård.

Schibsted på sin side mener at helseområdet er et spennende og prioritert område – som byr på store muligheter.

– Hjemmelegene har hatt en imponerende utvikling de siste årene, og COVID-19 har virkelig tydeliggjort det som gjør selskapet unikt: Fordelene ved å få legen hjem til deg. Helseområdet, eller “healthtech” er et spennende og prioritert område, med store muligheter for Schibsted. Helse er også et viktig tema for mediehusene våre. Med den økte satsingen på Hjemmelegene kommer vi enda nærmere folkehelse, pasientene og deres kundereise, sier Christian Horn Hanssen, som er investeringsmanager i Schibsteds venture investment-virksomhet i Norge.

Barn og eldre bør ha tilbud om hjemmebesøk

– Vi snakker mye om hvordan pandemien har aksellerert digitaliseringen, også i helsevesenet, ikke minst med videobesøk. Det er bra, og sånn sett har pandemien vært et nyttig og kraftig ‘spark bak’. Men det fysiske legebesøket kan ikke erstattes. Ørevoks er ørevoks og kan ikke fjernes digitalt, sier Skarsgård.

– En god del av besøkene våre ender med innleggelse. Det gjelder særlig de yngste og de eldste pasientene. Vi ønsker et samarbeid med det offentlige for å kunne nå ut til flere, sier han, og legger til at hjemmebesøket muliggjør bedre helse, færre innleggelser, og lavere totalkostnader for helsevesenet – ifølge studier fra USA.

Eksplosiv vekst

Hjemmelegene ble startet opp i 2017 av et gründerteam bestående av leger, økonomer, ingeniører og teknologer. Konseptet er enkelt: Legen bookes digitalt, og besøker pasientene hjemme dag, kveld eller helg.

I en tid der stadig flere møter og interaksjoner foregår digitalt, er det ett selskap som ser en eksplosiv vekst i analoge møter. Hjemmelegene regner med å doble omsetningen i 2020, sammenlignet med fjoråret.

–  COVID-19 har virkelig understreket hvor viktig det er for folk få legen hjem, fremfor å måtte dra til et legekontor. Mange vegrer seg for å dra til legekontoret, av redsel for smitte, og møte andre. Hos oss treffer du bare legen, hjemme hos deg selv. Aldri har vi hatt flere hjemmebesøk enn nå, sier Nicolai Skarsgård, daglig leder, lege og gründer av Hjemmelegene.

Fra 3 til 7 fulltidsansatte

Hjemmelegene doblet omsetningen fra 2018 (2,2 Mnok) til 2019 (4,8 Mnok) og passerte fjorårets omsetning allerede august i år. Nå sikter de mot nok en dobling, sammenlignet med fjoråret. Veksten har gjort at selskapet har trappet opp teamet betydelig.

– Også før pandemien hadde vi behov for flere leger, for å ha nok kapasitet til å svare på etterspørselen i markedet. De siste månedene har vi rekruttert en teknologidirektør med bakgrunn fra blant annet DesignIt, Anti og Try/Apt, to leger, sykepleier – samt styrket oss på kundeservice, sier Skarsgård.

Ekspanderer

Frem til nå har Hjemmelegene først og fremst vært tilgjengelig for pasienter i store deler av Østlandet og Rogaland. Nå retter selskapet blikket mot nye byer, og søker leger og legekontorer å samarbeide med også i Bergen og Trondheim.

– Vi vet at behovet er stort over hele landet. Nå jobber vi knallhardt for å utvide dekningen vår, men også lansere nye tjenester. Målet er å bygge en helhetlig helsetjeneste der folk faktisk er, som gir tilgang til rask, trygg og enkel hjelp, sier Nicolai Skarsgård.