We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy
Published 2024-02-07

Schibsted meddelar ledarskapsförändring

Schibsted offentliggör idag att koncernchef Kristin Skogen Lund valt att lämna sin position så snart en ersättare har identifierats, och att rekryteringen av en ny koncernchef nu inleds.

Kristin Skogen Lund, Chief Executive Officer (CEO).

Viktiga milstolpar under Skogen Lunds ledarskap på senare tid inkluderar det strategiska arbetet för att säkerställa ett uppköpsbud av Adevinta, samt Stiftelsen Tinius preliminära erbjudande att förvärva Schibsteds nyhetsverksamheter. Båda transaktionerna är utformade för att skapa värde för Schibsted och dess aktieägare. Försäljningen av nyhetsmedierna innebär vidare en stor förändring för Schibsted i och med uppdelningen i två separata företag. 

”Schibsted är ett fantastiskt företag och jag är otroligt stolt över vad vi har uppnått tillsammans. Jag blir imponerad varje dag av mina kollegors talang och hängivenhet. När Schibsted nu står inför ett vägskäl så tycker jag att det är rätt tillfälle för mig att lämna över. Jag vill ge styrelsen tid och möjlighet att hitta rätt ledare som kan utföra vårt uppdrag, och säkerställa att det finns någon som kan ta vid så snart transaktionen är genomförd. Jag vill bidra till en smidig övergång och kommer att fortsätta stötta företaget på alla sätt jag kan”, säger Kristin Skogen Lund. 

Schibsteds styrelse uttrycker sin stora uppskattning till Kristin Skogen Lund för hennes engagemang, framsynthet och förändringsdrivna ledarskapsstil. 

”Kristin Skogen Lunds ledarskap har varit avgörande för att skapa dagens Schibsted. Värdena som skapades genom eBay-förvärvet och uppköpet av Adevinta sticker ut. Så även hur Schibsted har stärkt sin position i Norden, omvandlingen av våra medier och 

marknadsplatser, samt hur företaget har varit en pionjär vad gäller användningen av data. Jag vill också framhäva hennes ledarskap under svåra tider, som pandemin och den senaste tidens makroekonomiska turbulens, samt hennes förmåga att bygga ett starkt och visionärt ledarteam. Hennes tid som ledare har varit av stor vikt för Schibsted men vi respekterar hennes beslut att träda tillbaka när företaget nu går in i en ny fas”, säger styrelsens ordförande Karl-Christian Agerup.  

Styrelsen inleder omedelbart en process för att utse Kristin Skogen Lunds efterträdare. Processen syftar till att finna en ledare som kan bygga vidare på Schibsteds starka grund och ta företaget genom sin nästa fas. Förutsatt att ett slutligt avtal tecknas och godkänns av aktieägarna kommer Schibsteds nuvarande affärsområde News Media och relaterade verksamheter skiljas ut från Schibsted till att bli ett separat företag som ägs av Stiftelsen Tinius och leds av VD Siv Juvik Tveitnes. Efter att transaktionen genomförts fortsätter Schibsteds resterande verksamheter som börsnoterat företag vid Oslo Børs, bestående av de nuvarande affärsområdena Nordic Marketplaces (inklusive Delivery) samt Growth & Investments. 

Kristin Skogen Lund fortsätter i sin nuvarande roll tills dess att en ny VD har utsetts för att säkerställa en smidig övergång och kontinuitet i ledningen.