We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy
Published 2024-06-10

Schibsted Media-chefen: ”En ny epok”

Idag möter majoriteten av de över 2 500 anställda som var knutna till Schibsteds medieverksamhet sin första arbetsdag i det nya bolaget Schibsted Media – ett renodlat medieföretag helägt av Tinius-stiftelsen. Ambitionen är tydlig: Att bli den ledande mediedestinationen i Norden.

Ett glatt team välkomnar anställda i Oslo till första dagen i det nya bolaget Schibsted media. Från vänster: Grethe Malkmus (HR/people och kommunikation), Stine Halla (finans och strategi), Siv Juvik Tveitnes (koncernchef), Tor Jacobsen (produkt och abonnemang), Per Håkon Fasting (annons), Lars Håkon Grønning (chefredaktör E24).

Det sker efter att Schibsted före helgen delades i två bolag, 185 år efter att Christian Schibsted startade sin lilla boktryckeriverksamhet i dåvarande Christiania.

”Fredagen var en märkesdag. Nu börjar en ny spännande epok för vår medieverksamhet och jag är övertygad om att Schibsted Media kommer att stå väldigt stadigt på egna ben. Vi har fått en ägare med tålmodigt kapital, investeringsvilja och en långsiktig horisont och vår gemensamma ambition är tydlig: Vi ska bli den ledande mediedestinationen i Norden,” säger Siv Juvik Tveitnes, koncernchef i Schibsted Media.

”En väldigt bra start”

För knappt två veckor sedan möttes styrelsen och koncernledningen i Schibsted Media för första gången. Under den två dagar långa samlingen fick styrelsen en introduktion till bolaget, en genomgång av strategin och insikt i flera pågående projekt.

”Jag tycker att det var en väldigt bra start, och mitt intryck är att alla i koncernledningen fick stort förtroende för sammansättningen av, och samarbetet med, den nya styrelsen. Och inte minst: Om det engagemang som styrelsemedlemmarna visade under samlingen är representativt för hur de kommer att agera framöver, så är vi i väldigt goda händer,” säger Siv Juvik Tveitnes.

Styrelsen ställde sig bakom den kurs som har stakats ut för Schibsted Media genom företagets nya strategi. Framöver kommer arbetet att riktas in på att ta reda på var kraften ska läggas först.

”Nyheter är och kommer att fortsätta vara vår kärnverksamhet – vi ska leverera oberoende journalistik som stärker demokratin. Men för att vi ska vara relevanta och för att bygga ett bredare utbud till användarna, behöver vi investera mer i både underhållning och sport. Traditionellt är vi också starka på text, men vi måste komplettera med mer journalistik och annat innehåll i ljud- och videoformat. Särskilt är detta viktigt för att ge fler unga användare en väg in i vårt universum”, säger Siv Juvik Tveitnes.

 

Teknologioptimister

Dessutom ska användaren sättas i första rummet när framtidens medieprodukter ska vidareutvecklas. Det innebär att utnyttja bredden Schibsted Media har i portföljen, skräddarsy ett innehållserbjudande för varje enskild användare och arbeta hårt med personalisering både av det öppna och betalade innehållet.

”Här blir det särskilt viktigt att utnyttja den absolut senaste teknologin. Vi ska i alla fall inte vara mindre teknologioptimister i Schibsted Media än vi har varit som en del av det tidigare Schibsted och därför fortsätter vi att experimentera och testa med artificiell intelligens. När det gäller AI ska vi gå i bräschen för branschen, men samtidigt vara medvetna om de utmaningar som denna teknologi också innebär”, säger Siv Juvik Tveitnes.

För att nå ambitionen om att bli den ledande mediedestinationen i Norden understryker hon att Schibsted Medias portfölj troligtvis kommer att se annorlunda ut lite längre fram i tiden.

”Vi behöver stärka vår närvaro i Norden, framför allt i Sverige. Det kan innebära att växa organiskt, genom partnerskap eller genom förvärv. Vilka vägar vi väljer blir naturligtvis något vi kommer att lägga mycket tid på tillsammans med styrelsen”, säger Siv Juvik Tveitnes.

Hon understryker också att en stärkt position kommer att ha stor betydelse både för prenumerations- och annonsverksamheten, som Schibsted Media i den nya strategin har definierat som två lika viktiga intäktskällor.

”Annonsörerna kommer att bli lika väl omhändertagna efter uppdelningen. Schibsted Marketing Service kommer att fortsätta leverera samma tjänster och alla produkter kommer att förbli oförändrade under hela 2024.”

Muffins serverades på våra kontor för att fira dagen!

Över 200 nya medarbetare

Etableringen av Schibsted Media är också en milstolpe i den månadslånga processen med intern rekrytering av anställda till områden som Schibsteds gemensamma funktioner tidigare hanterat för mediehus och marknadsplatser.

”Det finns många fördelar för oss med den här splitten och en av dem är att vi nu kan bygga system och lösningar som är skräddarsydda för ett renodlat medieföretag. Men då måste vi också ha fler egna medarbetare inom teknologi, finans och HR för att lösa dessa uppgifter”, säger Siv Juvik Tveitnes.

Förutom de som redan har haft en naturlig tillhörighet till medieverksamheten, har över 200 Schibsted-anställda genom denna process fått ett nytt hem i den nya mediekoncernen.

”Vi har upplevt stort intresse för att följa med på resan till Schibsted Media från de som kunde välja. Det säger mig att vårt samhällsuppdrag är något som tilltalar många. Oavsett vad du arbetar med i Schibsted Media så kommer du att bidra till att oberoende journalistik fortsätter att spela en så viktig roll i de samhällen vi lever i. Det är våra demokratier helt beroende av”, säger Siv Juvik Tveitnes.


Fakta: Detta är Schibsted Media 

  • Operativt från den 8 juni 2024. 
  • 100 procent ägt av Stiftelsen Tinius, som köpte ut Schibsteds medieverksamhet för 6,3 miljarder kronor. Det återstående, börsnoterade företaget kommer att heta Schibsted Marketplaces tills ett nytt namn är bestämt. 
  • Medieverksamheten omsatte för 2023 7,6 miljarder kronor och hade en EBITDA på 567 miljoner kronor. 
  • Över 2 500 anställda i Oslo, Bergen, Stavanger, Stockholm och Helsingfors. Dessutom tillkommer anställda i Schibsted Tech Polska (kontor i Krakow och Gdansk), som har delat ägande mellan Schibsted Media och Schibsted Marketplaces. 
  • Äger bland annat varumärkena Aftenposten, VG, E24, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Omni och Podme
  • Styrelsen består av Kjersti Løken Stavrum (styrelseordförande), André Christensen, Ingrid Bojner, Sondre Gravir, Michael Hallén, Hans K. Mjelva (personalrepresentant), Maria Carling (personalrepresentant) och Marita E. Valvik (personalrepresentant). 
  • Koncernledningen består av Siv Juvik Tveitnes (koncernchef), Gard Steiro (publisher i VG), Trine Eilertsen (publisher i Aftenposten), Lotta Folcker (publisher i Aftonbladet), Tor Jacobsen (produkt och abonnemang), Per Håkon Fasting (annons), Stine Halla (finans, strategi, juridik och M&A), Markus Rudberg (teknologi), Grethe Malkmus (HR/people, fastighet/drift och kommunikation), Fredric Karén (portföljen i Sverige), Øyulf Hjertenes (portföljen i Norge).