We use cookies to further personalise and enhance the user experience, conduct analytical research (for example, counting visits and traffic sources), place advertisements and contact third parties. Users can manage their cookie settings by clicking the "Choose your preferences" link.

Cookie policy
Published 2024-06-10

Schibsted Media-sjefen: “En ny epoke”

I dag møter majoriteten av de over 2500 ansatte som var tilknyttet Schibsteds medievirksomhet til sin første arbeidsdag i det nye selskapet Schibsted Media – et rendyrket medieselskap heleid av Tinius-stiftelsen. Ambisjonen er tydelig: Å bli den ledende mediedestinasjonen i Norden.

Et glad team ønsker ansatte i Oslo velkommen til den første dagen i det nye selskapet Schibsted Media. Fra venstre: Grethe Malkmus (HR/people og kommunikasjon), Stine Halla (finans og strategi), Siv Juvik Tveitnes (konsernsjef), Tor Jacobsen (produkt og abonnement), Per Håkon Fasting (annonse), Lars Håkon Grønning, (sjefredaktør E24).

Det skjer etter at Schibsted før helgen ble splittet i to, 185 år etter at Christian Schibsted startet sin lille boktrykkervirksomhet i daværende Christiania.

”Fredag var en merkedag. Nå starter en ny, spennende epoke for medievirksomheten vår, og jeg er overbevist om at Schibsted Media skal stå veldig godt på egne bein. Vi har fått en eier med tålmodig kapital, investeringsvilje og en langsiktig horisont, og vår felles ambisjon er tydelig: Vi skal bli den ledende mediedestinasjonen i Norden”, sier Siv Juvik Tveitnes, konsernsjef i Schibsted Media

”En veldig god start”

For snaue to uker siden møttes styret og konsernledelsen i Schibsted Media for første gang. Under den to dager lange samlingen fikk styret en introduksjon til selskapet, en gjennomgang av strategien og innsikt i flere pågående prosjekter.

”Jeg synes det var en veldig god start, og mitt inntrykk er at alle i konsernledelsen fikk stor tro på sammensetningen av og samarbeidet med det nye styret. Og ikke minst: Hvis det engasjementet styremedlemmene viste under samlingen er representativt for slik de vil opptre fremover, så er vi i veldig gode hender”, sier Tveitnes.

Hun forteller at styret stilte seg bak den kursen som er staket ut for Schibsted Media gjennom selskapets nye strategi. Fremover vil det handle om å finne ut hvor trykket skal legges først.

”Nyheter er og vil fortsette å være vår kjernevirksomhet – vi skal levere uavhengig journalistikk som styrker demokratiet. Men for at vi skal være relevante og for å bygge et et bredere tilbud til brukerne, trenger vi å investere mer i både underholdning og sport. Tradisjonelt er vi også sterke på tekst, men vi er nødt til å supplere med mer journalistikk og annet innhold i lyd- og videoformatet. Særlig er dette viktig for å gi flere unge brukere en vei inn i vårt univers”, sier Tveitnes.

Teknologioptimister

I tillegg skal brukeren settes først når fremtidens medieprodukter skal videreutvikles. Det innebærer å utnytte bredden Schibsted Media har i porteføljen, skreddersy et innholdstilbud for den enkelte bruker og jobbe beinhardt med personalisering både på det åpne og betalte innholdet.

”Her blir det særdeles viktig å utnytte den til enhver tid nyeste teknologien. Vi skal i alle fall ikke være noe mindre teknologioptimister i Schibsted Media enn vi har vært som en del av Schibsted, og derfor fortsetter vi å eksperimentere og teste med kunstig intelligens. Her skal vi gå foran i bransjen, men samtidig være bevisste på utfordringene denne teknologien også representerer”, sier Tveitnes.

Men for å nå ambisjonen om å bli den ledende mediedestinasjonen i Norden så varsler Tveitnes at Schibsted Medias portefølje trolig vil se annerledes ut litt frem i tid.

”Vi må styrke tilstedeværelsen vår i Norden, først og fremst i Sverige. Det kan innebære å vokse organisk, gjennom partnerskap eller ved oppkjøp. Hvilke veier vi velger blir naturligvis noe vi vil bruke mye tid på sammen med styret”, sier Tveitnes.

Hun understreker at en styrket posisjon vil ha stor betydning både for abonnements- og annonsevirksomheten, som Schibsted Media i den nye strategien har definert som to like viktige inntektskilder. 

”Annonsørene blir like godt ivaretatt etter splitten. Schibsted Marketing Service vil fortsette å levere de samme tjenestene, og alle produkter vil forbli uendret gjennom hele 202”4, sier Tveitnes.

Cupcakes ble servert på våre kontorer for å feire dagen!

Over 200 nye medarbeidere

Etableringen av Schibsted Media er også en milepæl i den månedslange prosessen med intern rekruttering av ansatte til områder som Schibsteds fellesfunksjoner hittil har håndtert for mediehusene og markedsplassene. 

”Det er mange fordeler for oss med denne splitten, og en av dem er at vi nå kan bygge systemer og løsninger som er skreddersydd for et rent medieselskap. Men da må vi også ha flere egne folk på teknologi, finans og HR for å løse disse oppgavene”, sier Tveitnes.

I tillegg til dem som fra før av har hatt en naturlig tilhørighet til medievirksomheten, har over 200 Schibsted-ansatte gjennom denne prosessen fått et nytt hjem i det nye medieselskapet.

”Vi har opplevd stor interesse for å bli med på reisen til Schibsted Media fra de som kunne velge. Det forteller meg at samfunnsoppdraget vårt er noe som appellerer til mange. Uansett hva du jobber med i Schibsted Media så vil du være med å bidra til at uavhengig journalistikk skal fortsette å spille en så viktig rolle i samfunnene vi lever i. Det er demokratiene våre helt avhengig av”, avslutter Tveitnes.

 


Fakta: Dette er Schibsted Media

  • Operativt fra 8. juni 2024.
  • 100 prosent eid av Stiftelsen Tinius, som kjøpte ut Schibsteds medievirksomhet for 6,3 milliarder kroner. Det gjenværende, børsnoterte selskapet vil hete Schibsted Marketplaces frem til et nytt navn er bestemt.
  • Medievirksomheten omsatte for 7,6 milliarder kroner og hadde en EBITDA på 567 millioner kroner i 2023.
  • Over 2500 ansatte lokalisert i Oslo, Bergen, Stavanger, Stockholm og Helsinki. I tillegg kommer de ansatte i Schibsted Tech Polska (kontorer i Krakow og Gdansk), som har delt eierskap mellom Schibsted Media og Schibsted Marketplaces.
  • Eier blant annet merkevarene Aftenposten, VG, E24, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Omni og Podme.
  • Styret: Kjersti Løken Stavrum (styreleder), André Christensen, Ingrid Bojner, Sondre Gravir, Michael Hallén, Hans K. Mjelva (ansatterepresentant), Maria Carling (ansatterepresentant) og Marita E. Valvik (ansatterepresentant).

Konsernledelsen: Siv Juvik Tveitnes (konsernsjef), Gard Steiro (publisher i VG), Trine Eilertsen (publisher i Aftenposten), Lotta Folcker (publisher i Aftonbladet), Tor Jacobsen (produkt og abonnement), Per Håkon Fasting (annonse), Stine Halla (finans, strategi, juridisk og M&A), Markus Rudberg (teknologi), Grethe Malkmus (HR/people, eiendom/drift og kommunikasjon), Fredric Karén (porteføljen i Sverige), Øyulf Hjertenes (porteføljen i Norge).