Published 2020-07-21

Schibsted støtter Adevintas oppkjøp av eBay Classifieds Group, og kjøper eBay Classifieds i Danmark

Adevinta ASA kunngjorde i dag en avtale med eBay Inc om å kjøpe 100% av aksjene i eBay Classifieds Group (“eBay Classifieds”).

Schibsted CEO Kristin Skogen Lund

Som en del av avtalen, kjøper Schibsted ASA eBay Classifieds’ ledende digitale rubrikkvirksomheter DBA.dk og Bilbasen.dk i Danmark.

Adevinta kjøper eBay Classifieds til en verdsettelse på rundt USD 9,2 milliarder. Avtalen tilsier at eBay vil motta USD 2.5 milliarder i kontanter og omtrent 540 millioner aksjer i Adevinta, noe som utgjør en andel på 44 prosent i pro forma Adevinta (den sammenslåtte enheten). Adevinta vil utstede til eBay (1) aksjer med stemmerett som representerer omtrent 33,3 prosent av de samlede stemmene, og (ii) en ny aksjeklasse uten stemmerett for det resterende av eierandelen på 44 prosent. Transaksjonen medfører at Schibsteds eierandel i Adevinta går ned fra 59 prosent til rundt 33 prosent. 

– Styret og ledelsen i Schibsted støtter avtalen mellom Adevinta og eBay helhjertet, og er trygge på at den vil styrke potensialet for verdiskaping for Schibsted og resten av Adevintas aksjonærer, sier Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted. 

Oppkjøpet vil resultere i verdens største digitale rubrikkvirksomhet, med tilstedeværelse i 20 land, et nedslagsfelt på 1 milliard mennesker og totalt 3 milliarder besøkende hver måned.

– Denne transaksjonen innebærer en sammenslåing av to av de mest kompetente og innovative operatørene av digitale rubrikktjenester i verden, og det forventes vesentlige synergier. I tillegg går vi ut fra at Adevinta-aksjen vil bli mer attraktiv for investorer, ettersom selskapet får en betydelig høyere markedsverdi og mest sannsynlig også økt likviditet over tid. Som verdens største digitale rubrikkvirksomhet globalt, vil Adevinta være godt rustet til å gå foran i en fremtidig konsolidering av bransjen, sier Skogen Lund.

– Som en betydelig langsiktig eier, vil Schibsted fortsette å bidra til verdiskaping for selskapets aksjonærer. Den reduserte eierandelen er i henhold til strategien vi kommuniserte da vi kunngjorde utskillelsen av Adevinta i 2018. Vi har vært åpne for å redusere vår eierandel i selskapet dersom den riktige muligheten – med stort verdiøkningspotensial – dukket opp. Kjøpet av eBay Classifieds er i aller høyeste grad et slikt tilfelle, tilføyer Skogen Lund.

– Med dette oppkjøpet av eBay Classifieds Group blir Adevinta det største digitale rubrikkselskapet i verden med en unik portefølje av ledende merkevarer. Vi tror at kombinasjonen av de to selskapene, med komplementære forretningsområder, skaper en av de mest spennende og interessante mulighetene for investorer innenfor digital rubrikkvirksomhet. Denne transaksjonen viser at vi leverer på strategien vi skisserte ved børsnoteringen, og gir ytterligere diversifisering gjennom eksponering for nye markeder med høye marginer og stort vekstpotensial. I tillegg gjør vårt felles kulturgrunnlag med eBay det mulig for oss å skape en felles visjon, sier konsernsjef i Adevinta, Rolv Erik Ryssdal.

Schibsted vil, med en eierandel på 33 prosent av kapitalen og 39.5 prosent av stemmene, være representert i Adevinta-styret med to representanter. 

Schibsted kjøper eBay Classifieds danske virksomhet 

Schibsted har inngått en avtale med Adevinta om kjøp av eBay Classifieds ledende rubrikkvirksomheter i Danmark, DBA.dk og Bilbasen.dk.

– Vi har lenge sett på Danmark som et interessant marked. Å ta over Bilbasen.dk og DBA.dk er en unik mulighet til å komme seg inn i et avansert digitalt og attraktivt marked, sier Kristin Skogen Lund.

– Med kjøpet av eBay Classifieds’ danske rubrikkvirksomheter, tilfører vi vår portefølje en sterk virksomhet med solide marginer, samtidig som vi ønsker velkommen inn i familien meget kompetente medarbeidere i noen av Danmarks mest kjente og attraktive merkevarer. Vi har stor tro på at vi kan utnytte erfaringen og kunnskapen til våre nye kolleger i resten av Norden – og omvendt. Samtidig blir vi som gruppe større, noe som styrker vår evne til å bygge og rulle ut nye tjenester over hele Norden, sier Christian Printzell Halvorsen, konserndirektør med ansvar for Schibsteds Nordiske markedsplasser. 

16. juli annonserte Schibsted oppkjøpet av Oikotie, en ledende digital rubrikkvirksomhet innenfor jobb og eiendom i Finland. Dette betyr at Schibsted ytterligere styrker sin digitale rubrikkvirksomhets posisjon i Norden, med nummer én posisjoner i Norge, Sverige, Finland og nå Danmark. Med de siste dagers transaksjoner i Finland og Danmark dekker Schibsteds Nordiske Markedsplasser en befolkning på rundt 26 millioner, og styrker selskapets vekstpotensial betydelig. 

Telefonkonferanse for investorer og analytikere – Q&A 

Schibsted arrangerer en telefonkonferanse for investorer og analytikere 21 juli 2020 kl 11:30 CET.

Konferansen vil foregå på engelsk, og en innspilling av konferansen vil være tilgjengelig på schibsted.com/ir/

Det vises til børsmelding som ble publisert i dag fra Adevinta.

For investorer og analytikere:

Schibsted

Kristin Skogen Lund
Konsernsjef
+47 905 58 003
kristin.skogen.lund@schibsted.com

Ragnar Kårhus
EVP CFO
+47 917 91 752
ragnar.karhus@schibsted.com

Jann-Boje Meinecke
IR-ansvarlig
+47 941 00 835
jbm@schibsted.com

Adevinta

Marie de Scobiac
Head of Investor Relations
+33 6 14 65 77 40
marie.de-scorbiac@adevinta.com

For pressehenvendelser:

Schibsted

Atle Lessum
Kommunikasjonsdirektør Schibsted Group
+47 415 05 645
atle.lessum@schibsted.com

Adevinta

Mélodie Laroche
Corporate Communications
+33 6 84 30 52 76
melodie.laroche@adevinta.com