Published 2020-02-07

Schibsted ypper seg i annonsekampen: Lanserer et “først-i-køen”-produkt som når 1 million nordmenn – på 24 timer

Produktet heter Norge NÅ, og det er kun én annonsør som kan kjøpe det per dag. Vedkommende kommer dermed “først i køen” på alle Schibsted-merkevarenes digitale flater, og er garantert å nå minimum 1 million nordmenn på 24 timer.

Fra venstre: Helene Mohagen - Business developer, Helene Sandvik - Brands & Product Marketer, Christian Haneborg - kommersiell direktør, Tanja Westhagen - Head of Sales Development. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Wenche Setsaas - Leder for Ad Product Strategy.

Schibsted kjenner ikke til at noen andre i det norske mediemarkedet kan levere det samme og faktisk verifisere resultatene gjennom en uavhengig tredjepart.

 – Mange av våre største kunder har i lang tid etterspurt et slikt produkt. Dette vil bidra til at vi stiller enda sterkere i konkurransen om et svært krevende annonsemarked. I tillegg skjer annonseringen innenfor en trygg kontekst og ingen annonsesvindel – noe vi vet norske annonsører er opptatt av. Dette understøtter virkelig vår posisjon som den enkleste vei til det norske folk, sier Christian Haneborg, kommersiell direktør i Schibsted.

Testkampanjene som er kjørt viser at annonsøren i mange tilfeller vil få levert vesentlig høyere dekning enn garantien på 1 million faktiske mennesker. – Vi er så trygge på at vi kan levere denne dekningen hver dag gjennom hele året, at vi er villige til å gi bort produktet gratis såfremt vi ikke når målsettingen, sier Haneborg.

Ønsker konkurransen fra ‘Diar’ velkommen

– Annonsørene har aldri vært mer sultne enn i dag, og de stiller store krav til oss, heldigvis. Vi ser frem til  Diar vil kommer opp med, og innrømmer at det bare gjør oss enda mer sultne med tanke på å innovere og utvikle nye og bedre produkter og tjenester. Vi gleder oss veldig til å gå ut i markedet med Norge NÅ, og vi er sikre på at responsen blir veldig bra, sier Christian Haneborg.

Selv med etableringen av ‘Diar’ er Schibsted overlegen på digital dekning. Med sine mediehus  og Finn.no, når konsernet 81 prosent av det norske folk hver uke, og 64 prosent i løpet av en dag. I følge Forbruker & Media har ‘Diar’ en tilsvarende dekning på 62 prosent i løpet av en uke og 45 prosent på en dag.

“Unike brukere” et stadig mer villedende begrep

I annonsemarkedet brukes valutaen “unike brukere” når det er snakk om hvor mange personer annonsene når frem til. Dette begrepet bruker også Schibsted, men Haneborg mener det er upresist, og at bransjen må bli flinkere til å kommunisere faktiske mennesker.

– De aller fleste personer i dag har flere en én device: Mobil, hjemme-PC, jobb-PC og nettbrett. I tillegg benytter mange også flere ulike nettlesere. Dette medfører at en og samme person gjerne regnes som flere “unike brukere”. Du kan fint motta en kampanjerapport hvor du har nådd 6,5 millionere unike brukere, men ikke “snakket” med 1 millioner faktiske mennesker. Vi er det eneste mediehuset som benytter Norstat til å verifisere den faktiske dekningen, sier Haneborg.

Norge NÅ vil ha en fastpris på 170.000 NOK.