Published 2021-01-13

Vestnytt og Askøyværingen styrker redaksjonene

– Vi skal gi leserne en enda bedre dekning av det som skjer i lokalsamfunnet, sier sjefredaktør Marit Kalgraf.

I en tid preget av store endringer velger Vestnytt og Askøyværingen å utvide redaksjonen. Foto: Anne Jo Lexander

Både Askøyværingen og Vestnytt vokser i opplag, og digitalandelen er over 50 prosent for begge. Vestnytt satte ny opplagsrekord i fjor, og avisene styrker nå redaksjonene med et nytt årsverk. De to avisene har til sammen ti redaksjonelle årsverk. Redaksjonene er tett sammenvevd med felles redaktør, nyhetsleder og webdesk.

– Den nye stillingen vil gjøre det mulig for å oss å levere mer kvalitetsjournalistikk til leserne i begge avisene, sier Kalgraf.

Abonnentene strømmer til

Det er den positive utviklingen i abonnement de siste årene som gjør det mulig å satse. Vestnytt nærmer seg 7000 abonnenter, mens Askøyværingen har 5000. I fjor var veksten i digitalabonnement på 28 prosent i Vestnytt.

– Målet er å bli digitalt bærekraftige, og det er journalistikken som står for den største delen av inntektene. Vi har som de fleste andre mediehus opplevd nedgang i annonseinntektene de siste årene, og koronapandemien forsterker denne utviklingen. Veksten i abonnementsinntekter gjør at det likevel er mulig å satse. Det er også strategisk riktig fordi det nettopp er journalistikken vi skal leve av fremover, sier Kalgaf.

Koronapandemien og konsekvensene den får lokalt, kommer til å prege nyhetsbildet i lokalavisene også i år.

– Med en ny stilling får vi bedre kapasitet til mer undersøkende og grundig journalistikk på alle områder som er viktige for leserne i kommunene våre, sier Kalgraf.

Store muligheter for videre vekst

Direktør for Schibsted Kyst og styreleder i Vestnytt og Askøyværingen, Øyulf Hjertenes, mener at begge avisene er inne i en god utvikling.

– Vestnytt og Askøyværingen har over flere år hatt en sterk vekst i antall abonnenter. Fremgangen gjør det mulig å satse enda mer på å lage journalistikk som er til nytte og glede for abonnentene. Øygarden og Askøy er vekstkommuner med sterk identitet, spennende næringsliv og stort engasjement innen politikk, idrett og kultur. Det gir store muligheter til å vokse videre for de to avisene, sier Hjertenes.